0 položiek v košíku
  • Žiadne produkty v košíku.

Stanovisko k riešeniu zájazdov postihnutých pandémiou COVID-19

Vážení klienti!

Pripravili sme túto stránku, aby sme Vás komplexne informovali o dopade pandémie
na našu spoločnosť, náš zmluvný vzťah a ďalšie riešenie situácie.

Stretávame sa z Vašej strany s reakciami pochopenia a podpory, za ktoré úprimne ďakujeme.
Sú však aj postoje, ktoré vnímajú iba osobný kontext, a preto by sme radi vysvetlili širšie
súvislosti a dôvody nášho konania.

Ďakujeme za Vašu podporu!

S úctou

Tomáš Krátky
konateľ CK We-Do travel

 

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA V CESTOVNOM RUCHU

Cestovný ruch je, spolu s priemyselnou výrobou, pandémiou najzasiahnutejším sektorom ekonomiky.
https://www.statista.com/statistics/1106302/coronavirus-impact-index-by-industry-2020/ )
Cestovné obmedzenia na niekoľko mesiacov úplne zmrazili pohyb osôb a napriek postupnému
uvoľňovaniu reštrikcií sa tento rok očakáva záujem klientov na úrovni 30% v porovnaní s rokom 2019.
(Pavol Komora, riaditeľ CK Turancar v rozhovore Denníka N, 08.06.2020)
Podľa viacerých predpovedí bude trvať roky, kým sa cestovný ruch vráti na úrovne z roku 2019.
( https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/7/travel-tourism-could-take-years-to-recover-from-co/ )

 

SITUÁCIA V CESTOVNOM RUCHU A NAŠA SPOLOČNOSŤ

CK We-Do travel sa od svojho vzniku zameriava na školské zájazdy. Počas našej existencie sme zorganizovali poznávacie a jazykové zájazdy pre tisíce študentov z celého Slovenska. Naši klienti sa k nám opakovane vracajú, pretože ponúkame kvalitné služby za dobré ceny.

Našou hlavnou sezónou sú jarné mesiace marec až jún.
S prípravou zájazdov začíname ca pol roka vopred, počas predchádzajúcej jesene.
Všetky naše zájazdy pripravujeme na mieru, podľa požiadaviek jednotlivých skupín.
Žiaden zájazd nekopírujeme a okrem štandardných služieb, pre pohodlie klientov, vopred zabezpečujeme aj vstupné do pamiatok a atrakcií.

Pandémia zasiahla do nášho kalendára 09.03.2020. Do tohto dátumu sme zrealizovali 1 zájazd.
Od 09.03.2020 sme na obdobie do 30.06.2020 mali potvrdené, prípadne rozpracované, desiatky zájazdov.

Nezrealizoval sa žiaľ ani jeden.

Náklady našich 4 zamestnancov a 2 brigádnikov, ktorý od jesene 2019 pracovali na príprave sezóny 2020 a podobne
aj režijné náklady našej spoločnosti, teda nenašli protihodnotu v príjmoch zo zrealizovaných zájazdov roku 2020.

Navyše, v krízovej situácii veľa našich dodávateľov:
1. Odmieta vrátiť poskytnuté zálohy a ponúka iba plnenie v budúcnosti (napr. celosvetovo 6. najväčšia sieť hotelov Accor)
2. Pripúšťa vrátenie poskytnutých záloh, ale upozorňuje, že to bude trvať mesiace (Ryanair, Easyjet, British Airways, Austrian)
(rozhovor s riaditeľom Ryanair, ktorý hovorí, že vracanie platieb bude trvať mesiace: https://www.youtube.com/watch?v=iIIFSHAFygQ )
3. Vyžaduje náhradné plnenie, inak požadujú storno poplatky

Niektorí klienti, bohužiaľ, spochybňujú tieto tvrdenia na základe ojedinelých, osobných skúseností.
Mrzí nás to, keďže vynakladáme maximálne úsilie o vrátenie prostriedkov a sme dokázateľne konfrontovaní s postupmi, ktoré opisujeme vyššie.

Od začiatku krízovej situácie sme od nikoho z našich klientov nežiadali zaplatenie doplatkov, keď bolo zrejmé, že sa zájazd nezrealizuje.
Naopak, aktívne sme odkladali splatnosť doplatkov, aby sa naši klienti nedostali do omeškania a neporušili zmluvu v neistej a pre obe strany komplikovanej situácii.

Na základe skutočností vyššie naša spoločnosť aktuálne nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na vrátenie záloh klientov.

 

REAKCIA NAŠEJ SPOLOČNOSTI NA SITUÁCIU

Od vypuknutia pandémie sme v najkratšej možnej dobe kontaktovali všetkých dodávateľov so žiadosťou o zrušenie služieb.
( letecké spoločnosti, hotely, jazykové školy, domácich prepravcov, zahraničných prepravcov, trajektové spoločnosti, sprievodcov )

Zaviedli sme maximálny úsporný režim.
Od 01.06.2020 je zamestnancom spoločnosti iba jej konateľ, ktorý poberá minimálnu mzdu.
Po rokovaniach sme znížili platby za účtovné služby, služby operátorov a iné režijné náklady najmä v oblasti IT.
CK nevlastní firemné vozidlo.

 

PRÁVNY RÁMEC

Dňa 29.05.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. ” o zájazdoch….” a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o zájazdoch“) o § 33a ako prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19.

Znenie tohto zákona nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/136/

Vysvetlenie zákona zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie nájdete tu:
https://www.soi.sk/files/documents/info-verejnost/novela_zakona_o_zajazdoch_covid-19_2.pdf

Uvedený zákon umožňuje cestovným kanceláriam sa dohodnúť s klientami na náhradnom plnení
nezrealizovaných zájazdov.

Klienti majú právo náhradné plnenie odmietnuť. V takom prípade im musia byť všetky platby vrátené do 14.09.2021.

Zákon definuje 5 skupín klientov, ktorí môžu náhradné plnenie odmietnuť a CK im je povinná v skrátenej lehote, do 14 dní, vrátiť všetky platby.

Individuálne vyplácanie prostriedkov skupinám v situácii, keď dlžník nie je schopný plniť svoje záväzky, považuje paragraf 240, odsek (1) trestného zákona za zvýhodňovanie jedného veriteľa voči druhému, čo je trestný čin trestaný odňatím slobody až na 2 roky.

 

ĎALŠIE KROKY

Na základe platného právneho stavu Vám ponúkneme náhradné plnenie vo forme alternatívneho zájazdu.

Ponuku od nás obdržíte akonáhle bude zrejmé, že takéto plnenie je bez problémov možné, teda že to umožňuje epidemiologická situácia v destinácii, neexistujú obmedzenia zo strany štátnych orgánov a budú vydané relevantné súhlasy, najmä zo strany školy.

Pracujeme aj na ponuke plnenia mimo oblasti školských zájazdov, aby sme rozšírili možnosti Vášho výberu a vyhoveli klientom, pre ktorých deti je účasť na školskom zájazde z rôznych objektívnych príčin nemožná.

Keďže sme však doteraz pôsobili skoro výhradne v oblasti školských zájazdov, je to pre nás úplne nová oblasť a prosíme Vás preto o strpenie.

 

ČASTÉ OTÁZKY A TVRDENIA

Kedy si môžem uplatniť nárok na vrátenie peňazí do 14 dní, keďže spadám do jednej z 5 chránených kategórii?

Zákon hovorí  “Cestujúci, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní
odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde”, ak spadá do jednej z 5 chránených kategórií.

Ako je možné, že Vám letecké spoločnosti nevrátili peniaze? Ja som svoje peniaze už dostal(a) späť!

Nevieme, ale predpokladáme, že je to objemom finančných prostriedkov, ktoré nám letecké spoločnosti majú vrátiť. Jedná sa o niekoľko desiatok tisíc EUR. Ubezpečujeme Vás však, že sme o refundácie požiadali včas a, v prípade možností, s leteckými spoločnosťami aktívne komunikujeme.

Vráťte nám aspoň časť prostriedkov!

Až po zverejnení ponuky alternatívneho plnenia budeme vedieť, koľko z našich klientov patrí do chránených kategórií, ktoré majú nárok na vrátenie všetkých prostriedkov do 14 dní. Nakoľko sa môže jednať o veľkú časť našich klientov a nevieme akými prostriedkami budeme v danom čase disponovať, budeme sa riadiť platnou legislatívou, aby sme tak mohli robiť aj v budúcnosti.

Nemôžem sa z objektívnych príčin zúčastniť náhradného zájazdu. Mám teda čakať až do 14.09.2021?

Pracujeme na ponuke náhradného plnenie aj mimo oblasti školských zájazdov, aby sme rozšírili Vaše možnosti.
Sú to však pre nás nové odvetvia, a preto bude vytvorenie týchto ponúk istý čas trvať.

Iné cestovné kancelárie vracajú uhradené zálohy.

Pohybujeme sa v prostredí cestovných kancelárií a vo veľkej väčšine prípadov toto tvrdenie nie je pravda ani pri najväčších CK.
Zároveň upozorňujeme na špecifickosť našej klientely a sezonalitu našich zájazdov.
Bohužiaľ, pandémia naplno udrela presne počas našej hlavnej sezóny a na rozdiel od veľkých cestovných kancelárií,
nemáme portfólio zájazdov a príjmy z nich rozložené počas celého roka.